Publikacje

Partnerzy

 Składamy na ręce wszystkich zaangażowanych w realizację projektu osób
serdeczne  podziękowania. Dziękujemy za zaangażowanie i współpracę stanowiące trwały wkład w rozwój i popularyzowanie nowoczesnych form diagnozowania i wspomagania dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego - APD.

Szczególne miejsce w naszych sercach oddajemy naszemu  MENTOROWI,
którego wsparcie uczyniło możliwą ideę realizacji wspólnego projektu -
Św. Pamięci ANDRZEJOWI KONOPCE seniorowi.


W sposób szczególny dziękujemy obecnemu
ZARZĄDOWI FIRMY OTICON oraz FIRMY ACS SŁUCHMED.
Państwa otwartość i wizjonerstwo pozwoliło skutecznie współpracować w projekcie i każdej ze stron osiągać satysfakcjonujące rezultaty.

Dziękujemy wszystkim
DYREKTOROM REGIONÓW ACS SŁUCHMED
realizującym działania, za otwartość na współpracę, wsparcie, zaangażowanie i wszelką świadczoną pomoc.  

Szczególne słowa uznania i podziękowania składamy na ręce
PRACOWNIKÓW ODDZIAŁÓW ACS SŁUCHMED
wykonujących badania  na terenie całej Polski.

Dziękujemy bardzo serdecznie
ZESPOŁOWI INFORMATYKÓW ACS SŁUCHMED.
Państwa wiedza i tempo działania niejednokrotnie stanowiły o powodzeniu realizowanych działań.

Dziękujemy również
PRACOWNIKOM CENTRALI  ACS SŁUCHMED
za uprzejmość, profesjonalizm, tempo pracy i serdeczność.

Z wyrazami szacunku
Grono Fundatorów i Zarząd FUNDACJI BONUM COMMUNE


Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim Uczestnikom naszego Projektu.


Rodzicom dzieci z deficytami rozwojowymi, którzy wyrazili zgodę na uczestnictwo w Projekcie – wykonanie diagnostyki i podjęcie terapii w zaangażowanych placówkach.

Terapeutom i pedagogom prowadzącym terapię dzieci w poradniach, ośrodkach, szkołach i przedszkolach na terenie całej Polski.


Koordynacja działań diagnostycznych i terapeutycznych pozwala na oszacowanie ilości dzieci z deficytami, oraz skuteczności i tempa terapii deficytów w zakresie przetwarzania słuchowego.
Dzięki zaangażowaniu tak wielu osób, którym leży na sercu dobro dzieci udało nam się stworzyć potężną bazę wyników, które przyczynią się do statystycznego oszacowania skali problemu APD w Polsce.  Wczesne rozpoznawanie problemu, umożliwia wspieranie dzieci z deficytami w zakresie Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego. A w konsekwencji wspieranie dzieci w ich rozwoju, przeciwdziałanie porażkom szkolnym i problemom emocjonalnym.
Opracowanie tych wyników będzie poważnym argumentem i  pozwoli wdrożyć nowoczesne rozwiązania umożliwiające kompleksowe wspieranie rozwoju dzieci z Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego.
Zgromadzenie Fundatorów:      
prof. dr hab. Władysław Chałupka – Polska Akademia Nauk
prof. dr hab. Edward Ozimek – Uniwersytet im. A. Mickiewicza
dr Jacek Roszkiewicz – Politechnika Poznańska
prof. dr hab. Andrzej Urbaniak - Politechnika Poznańska
Komisja Rewizyjna:
dr Iwona Roszkiewicz
mgr Stanisława Borowczyk
Zarząd Fundacji:
mgr Karolina Zienkiewicz - prezes Fundacji
mgr Katarzyna Wojnarowska - wiceprezes Fundacji


1%

Wspomóż nasze działania przekazując Fundacji darowiznę:

03 2030 0045 1110 0000 0297 7660

 

Wspieramy

Dolnośląskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadami Słuchu SONORUS

Stowarzyszenie Przyjaciół
Dzieci i Młodzieży
z Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego BĄDŹ SOBĄ

Psychomotoryka

Terapia psychomotoryczna

Licznik wizyt

Odsłon : 199298Copyright 2012 - 2015 Fundacja BONUM COMMUNE